Contract Licenta Software

LICENȚĂ SOFTWARE ȘI CONTRACT DE SERVICII ONLINE Prezentul Contract constituie un contract legal între dumneavoastra „Dumneavoastra sau Partener” și S.C. BlackCab Systems S.R.L. („BlackCab”). BlackCab este deținătorul unei aplicații pe mobil, a unui software asociat („Software”, după cum se definește în continuare) și al Serviciilor BlackCab (după cum se definesc în continuare). Aplicația pe mobil și Software-ul permit unei persoane care a descărcat o copie a Aplicației BlackCab (după cum se definește în continuare) sau/și a semnat în calitate de utilizator solicitarea serviciilor  de la companiile  care au întocmit prezentul Contract, au descărcat și folosesc Aplicația Driver (după cum se definește în continuare). BlackCab acționează în calitate de:
  1. Furnizor de Servicii Software
BlackCab acționează ca  Furnizor de Servicii Software pentru serviciile așa cum sunt ele definite în Termeni și Condiții art.4 pentru terți furnizori cum sunt, companii de închiriat mașini, alții (Furnizori de Servicii), pentru curse plătite cu numerar sau POS în maşina.
  1. Client
BlackCab acționează ca si Client pentru Serviciile  așa cum sunt ele definite în Termeni și Condiții art. 4, curse facturate catre BlackCab. Dumneavoastra sunteți o persoana fizica autorizata sau companie independentă în domeniul afacerilor de prestare a serviciilor, afaceri pe care sunteți autorizat să le desfășurați în jurisdicția în care acționați. După cum se folosește în prezenta, „Dumneavoastra.” și vor include angajații, subcontractanții, agenții și reprezentanții dumneavoastra, fiind  toți responsabili conform termenilor prezentului Contract. Dumneavoastră doriţi să încheiați acest Contract în scopul accesării și utilizării Serviciilor și Software-ului BlackCab pentru desfasurarea afacerilor dumneavoastră. Pentru a utiliza Serviciile BlackCab și Software-ul asociat, Dumneavoastra trebuie să fiți de acord cu termenii și condițiile care sunt menționate în continuare. Pe baza acceptarii electronice  a prezentului Contract, Dumneavoastra. și BlackCab veti fi responsabili în baza termenilor și condițiilor stabilite în continuare.

1    DEFINIȚII

În plus față de termenii definiți în altă parte a acestui Contract, se aplică următoarele definiții: 1.1   „Companie Afiliată” înseamnă o companie care se află în mod direct sau indirect sub controlul sau care controlează partea respectivă, deținând mai mult de cincizeci de procente (50%) din certificatele de alegător sau alt interes de proprietate sau majoritatea drepturilor de vot. 1.2   „Aplicatie” Înseamnă aplicația software dezvoltată, deținută, controlată, administrată, păstrată, găzduită, licențiată și/sau creată de BlackCab (sau Companiile sale Afiliate) care rulează pe smartphone-uri, calculatoare, tablete și/sau alte dispozitive, sau alte mijloace prin care este pus la dispoziție Serviciul BlackCab. 1.3   „Notificare de Modificare” are semnificația specificată în Secțiunea 5.4 (Termene Factură). 1.4   „Localitate” înseamnă , localitatea, municipiul, locul, regiunea sau teritoriul în care va fi pus la dispoziție Serviciul  de către Partener. 1.5   „Date” înseamnă toate datele referitoare la și transmise utilizând Dispozitivul, Aplicația, Aplicația Șoferului, Serviciul BlackCab sau ID-ul Șoferului, sau datele referitoare la Utilizator și/sau Cursă. 1.6   „Dispozitiv” înseamnă smartphone-ul respectiv sau orice astfel de dispozitiv pus la dispoziție de BlackCab (la alegerea sa) pentru Șofer, în vederea utilizării de către Șofer și deținerii accesului (limitat) la Serviciul BlackCab și permiterii Șoferului să furnizeze Serviciul  Utilizatorilor. 1.7   „Șofer” înseamnă persoana care este membru, angajat, contractant sau afiliat al companiei, sau denumit altfel de Partner și care va presta Serviciul, ale cărui detalii de contact (inclusiv copia permisului de conducere  sau alte licențe) sunt furnizate companiei BlackCab. 1.8   „Aplicația Șoferului” înseamnă aplicația software dezvoltată, deținută, controlată, administrată, păstrată, găzduită, licențiată și/sau creată de BlackCab (sau Companiile sale Afiliate) pentru a rula pe Dispozitiv. 1.9   „ID Șofer” înseamnă numărul de identificare și parola alocate de BlackCab unui Șofer, prin care Șoferul poate accesa și utiliza Aplicația Șoferului și Dispozitivul. 1.10    „Serviciul” constituie o platformă de tehnologie ce permite utilizatorilor aplicațiilor mobile sau website-urilor BlackCab  furnizate în cadrul Serviciilor (fiecare fiind denumit(ă) „Aplicație”) să stabilească și să programeze servicii  și/sau logistică împreună cu furnizorii terți independenți ai acestor servicii, inclusiv furnizori terți independenți de servicii  și furnizori terți independenți de logistică, aflați în relație contractuală cu BlackCab sau anumite societăți afiliate cu BlackCab („Furnizori terți”). LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ CĂ BLACKCAB NU FURNIZEAZĂ SERVICII   DE LOGISTICĂ, NICI NU FUNCȚIONEAZĂ CA SERVICIIATOR, ȘI CĂ TOATE ACESTE SERVICII  SAU LOGISTICĂ SUNT FURNIZATE DE CONTRACTANȚI TERȚI INDEPENDENȚI, CARE NU SUNT ANGAJAȚI DE BLACKCAB SAU SE VREUNA DINTRE SOCIETĂȚILE AFILIATE CU BLACKCAB.   1.11    „Pretul unei Călătorii” înseamnă suma (inclusiv taxele și impozitele aplicabile) pe care Partener este îndreptățită să le impună Utilizatorului pentru Călătorie, suma calculata pe site-ul http://www.BlackCab.com sau în Aplicație. 1.12    „Comision de rezervare” înseamnă comisionul plătit de Partener către BlackCab pentru Serviciu. 1.13    „Dreptul de Proprietate Intelectuală” înseamnă orice brevet, drept de autor, invenție, drept la baza de date, drept de proiectare, proiectare înregistrată, marcă comercială, denumire comercială, marcă, logo, slogan, marcă serviciu, cunoștințe profesionale, model utilitate, proiect neînregistrat, sau, dacă este cazul, orice aplicație pentru orice astfel de drept, cunoștințe profesionale, marcă sau denumire a societății, denumire domeniu (în baza oricărei extensii, de exemplu .com, .nl, .fr, .eu, etc.) sau altă drept ori obligație similară, indiferent dacă este înregistrată sau neînregistrată sau alt drept de proprietate industrială sau intelectuală, care există în orice teritoriu sau jurisdicție, oriunde în lume. 1.14    „Călătorie” înseamnă serviciiarea Utilizatorului de către Șofer din punctul de plecare al Utilizatorului până în punctul de sosire al Utilizatorului. 1.15    „Software” înseamnă aplicația pe mobil a BlackCab și software-ul asociat, inclusiv, dar fără a se limita la Aplicație și Aplicația Șoferului. 1.16    „Taxa de drum” înseamnă toate taxele de drum, de parcare, de acces, de pod, feribot, tunel și aeroport, 1.17    “Serviciu BlackCab “  inseamna servicii de prospecatare de clienti si comenzi efectuate prin intermediul aplicației, SMS (mesagerie text), prin internet sau telefon,  sau alte astfel de platforme, medii de comunicare sau canale, după cum sunt utilizate ocazional și puse la dispoziție de sau în numele BlackCab, care permit unui Utilizator să solicite Șoferului Serviciul (care va furniza Serviciul în numele Partenerului) pus la dispoziție și acceptat de Utilizator. 1.18    „Serviciul BlackCab” include și acordul BlackCab pentru un procesor de plată terț sau o platformă de plată pe mobil, pentru procesarea pretului  pentru o Călătorie, solicitată prin Aplicație și distribuirea Costului Călătoriei (minus Comisionului de Rezervare) către Partener. 1.19    „Utilizator” înseamnă o persoană care a semnat și este înregistrată la BlackCab pentru utilizarea Aplicației și/sau a Serviciului BlackCab. 1.20    „Informații despre Utilizator” Informațiile furnizate de BlackCab Șoferului prin intermediul Aplicației, specificând numele utilizatorului, locația de preluare a Utilizatorului . 1.21    „Vehicul” înseamnă orice vehicul , care este sigur și curat și este adecvat, după cum impun legile și reglementările aplicabile și care a fost acceptat de BlackCab și identificat ca vehicul ce urmează a fi utilizat de Șofer pentru prestarea Serviciului. 1.22    „Site web” înseamnă site-ul web www.BlackCab.ro sau orice subdomeniul al acestora.

2    ACORDAREA LICENȚEI

Utilizarea și accesarea Aplicației Șoferului BlackCab acordă prin prezentul contract Partenerului  un drept neexclusiv, netransferabil de utilizare a Software-ului și Serviciului BlackCab, în baza termenilor și condițiilor prezentului Contract, în scopul unic de furnizare și prestare a serviciului în și/sau din Localitate pentru și în beneficiul Utilizatorilor. Toate drepturile acordate în mod neexplicit dvs. sunt rezervate de BlackCab și licențiatorii săi. Restricții Partnerul  nu va efectua și va asigura faptul că Șoferul nu (i) licențiază, sub-licențiază, vinde, re-vinde, cesionează, atribuie, distribuie sau exploatează în mod comercial altfel sau pune la dispoziția vreunui terț Serviciul BlackCab, Software-ul sau Dispozitivul în nici un fel; (ii) modifică sau efectuează lucrări derivate pe baza Serviciului BlackCab sau Software-ului; (iii) creează „link-uri Internet către Serviciul sau Software-ul BlackCab sau „cadrul” ori „oglinda” oricărui Software pe orice alt server sau dispozitiv wireless ori Internet; (v) are acces la Software pentru (a) realizarea unui produs sau serviciu concurent , (b) realizarea unui produs folosind idei, caracteristici, funcții sau grafică similară a Serviciului sau Software-ului BlackCab; sau (vi) lansează un program automatizat sau un script, inclusiv, dar fără a se limita la web spider, web crawler, web robot, web ants, web indexer, bot, viruși sau worm, sau orice program care poate crea solicitări multiple ale serverului pe secundă, sau sarcini incorecte sau împiedica operarea și/sau performanța Serviciului sau Software-ului BlackCab. Partnerul nu poate utiliza Software-ul și Serviciul BlackCab pentru a: (i) trimite mesaje spam sau alte mesaje duplicative sau nesolicitate, care încalcă legile aplicabile; (ii) trimite sau stoca materiale ofensive, obscene, amenințătoare, calomnioase sau altfel de materiale ilegale sau dăunătoare, inclusiv materiale dăunătoare pentru copii sau care încalcă drepturile de confidențialitate ale terților; (iii) trimite sau stocare materiale care conțin viruși, worms, cai Trojan sau alte coduri computerizate dăunătoare, fișiere, script-uri, agenți sau programe; (iv) interfera cu sau întrerupe integritatea sau performanța Software-ului sau Serviciului sau a datelor cuprinse în acestea; sau (v) încerca să obțină accesul neautorizat la Software sau Serviciu sau la sistemele ori rețelele conexe acestora. Indisponibilitate Partenerul confirmă și este de acord ca Software-ul sau Serviciul BlackCab pot, ocazional, să fie indisponibile (de exemplu, din cauza întreținerii planificate sau îmbunătățirilor sistemului) și BlackCab nu poate și nu garantează o disponibilitate specifică sau minimă a Software-ului sau Serviciului BlackCab. Proprietate BlackCab (și Companiile sale Afiliate și licențiatorii, dacă este cazul) vor deține și vor avea toate drepturile (inclusiv Drepturile de Proprietate Intelectuală) în și pentru Dispozitiv, Software, Serviciul BlackCab, ID-ul și Datele referitoare la Șofer. În măsura în care Partenerul și/sau Șoferul pot, prin operarea legii aplicabile sau în alt fel, să obțină orice drepturi (inclusiv Drepturile de Proprietate Intelectuală) în legătură cu acestea, drepturile vor fi și sunt cesionate (în limita permisă prin legea aplicabilă, în prealabil) către BlackCab (drepturile obținute de orice Șofer trebuie cesionate prin intermediul Partenerului). Dacă o cesiune nu poate fi permisibilă în baza legii obligatorii aplicabile, Partener se obligă prin prezenta să acorde și să obțină de la Șofer o acordare pentru BlackCab a unui drept perpetuu, exclusiv (exclusiv și cu privire la Partener și/sau Șofer), dreptul mondial și transferabil și licența în baza oricăror astfel de drepturi netransferabile.

3    OBLIGAȚIILE PARTENERULUI

Partenerul va avea unica responsabilitate pentru orice obligații sau responsabilități față de Șoferi, Utilizatori sau terți, care decurg din prestarea Serviciului. Prin utilizarea Serviciilor BlackCab pentru primirea și acceptarea solicitărilor  și prin furnizarea Serviciului  Utilizatorului, Partenerul acceptă, consimte și confirmă faptul că se creează o relație juridică directă și asumată doar între Partener și Utilizator. BlackCab nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru acțiunile, omisiunile și comportamentul Utilizatorului legat de activitățile Partenerului , Șoferului  și Vehiculului. Partenerul confirmă și consimte că, împreună cu Șoferul, sunt responsabili doar pentru asumarea respectivelor măsuri de precauție, care pot fi rezonabile și corecte (inclusiv obținerea asigurării adecvate, în conformitate cu practica comercială standard și cu orice reglementări aplicabile sau alte cerințe privind licențierea) referitoare la orice acte sau omisiuni ale Utilizatorului. Partenerul reprezintă și se obligă să se asigure că Șoferul se va conforma, va adera la și va respecta termenii și condițiile stabilite în acest Contract, Actul adițional referitor la Șofer și toate legile, reglementările locale sau nationale, care guvernează si sunt legate de Serviciul . În măsura solicitată, Partenerul acceptă prin prezenta și se asigură că drepturile, acordurile, acțiunile, reprezentările și obligațiile Șoferului, stabilite în prezentul Contract, se vor aplica și vor fi asumate, acceptate și preluate de Șofer. Partenerul va furniza copii ale tuturor Actelor Adiționale referitoare la Șoferi, elaborate pentru BlackCab, pe baza solicitării BlackCab. Partenerul confirmă și acceptă faptul că exercită controlul asupra Șoferului și se va conforma cu toate legile și reglementările aplicabile (inclusiv legile referitoare la forta de munca, salarizar,  impozite, asigurari sociale și angajare) care guvernează sau este aplicabilă altfel relației sale cu Șoferul. BlackCab nu exercită și nu intenționează să exercite nici un control asupra acțiunilor Șoferului (sau Partenerului) sau asupra stării de funcționare sau fizice a Vehiculului. Partenerul se obligă asupra faptului că se va asigura că Șoferul(ii) săi vor apăra, proteja și păstra ID-ul Șoferului întotdeauna confidențial și sigur și nu îl va dezvălui nici unei alte persoane în afară de cele care trebuie să acceseze ID-ul Șoferului pentru prestarea și/sau furnizarea Serviciului . Partenerul va notifica imediat BlackCab asupra oricărei încălcări actuale sau suspectate a măsurilor de siguranță sau utilizării incorecte a Dispozitivului, Aplicației Driver, ID-ului Șoferului, Datelor sau Informațiilor referitoare la Utilizator.

4    UTILIZAREA SERVICIULUI ȘI SOFTWARE-ULUI BLACK CAB DE CĂTRE ȘOFERI

ID-ul Șoferului BlackCab se va asigura de faptul că există un ID al Șoferului, dat de Partener, pentru fiecare Șofer, păstrat de Partener pentru a permite acesteia și/sau Șoferului (după caz) să aibă acces și să utilizeze Aplicația Driver și Dispozitivul în conformitate cu Actul Adițional referitor la Șofer. BlackCab va avea întotdeauna dreptul și, la alegerea unică a BlackCab să reclame, să interzică, să suspende, să limiteze sau să restricționeze în alt fel Partener și/sau Șoferului accesul sau utilizarea Aplicației pentru Șofer sau Dispozitivul. BlackCab poate solicita o taxă pentru utilizarea Dispozitivului sau poate solicita o taxă de păstrare și/sau un depozit de asigurare pentru fiecare Dispozitiv. Informații furnizate Utilizatorilor Odată ce Șoferul a acceptat solicitarea  a Utilizatorului, BlackCab va oferi Informații referitoare la Utilizator Șoferului prin Aplicația Driver, inclusiv asupra locației Utilizatorului. Utilizatorul va informa Șoferul asupra destinației. Partener confirmă și este de acord că odată ce Șoferul a acceptat solicitarea Utilizatorului pentru servicii, BlackCab poate furniza informații specifice Utilizatorului, referitoare la Partener și Șofer, în legătură cu Serviciul , inclusiv, dar fără a se limita la denumirea Partenerului, numele Șoferului, fotografia Șoferului, numărul permisului de conducere, locația geografică și informațiile de contact. Partenerul și Șoferii săi își vor rezerva dreptul unic de a stabili când și cât timp va folosi fiecare Software-ul și Serviciile pentru a primi serviciul de generare principal. Partener și Șoferii săi își rezervă, de asemenea, opțiunea de a accepta sau respinge fiecare solicitare , primită prin Aplicația Driver. Totuși, Partenerul și Șoferul consimt să utilizeze Aplicația cel puțin o dată pe lună, pentru a accepta o solicitare . Revizia efectuată de Șofer și Utilizator Utilizatorilor care au folosit Serviciul  li se va solicita de către BlackCab să înceapă Serviciul  și să furnizeze un punctaj pentru Serviciul  și Șofer. BlackCab își rezervă dreptul de a posta aceste comentarii și punctaje pe Aplicație sau pe Site (sau pe alte astfel de platforme deținute, administrate, controlate sau gestionate de BlackCab). BlackCab poate solicita, de asemenea, Partenerului și/sau Șoferului să înceapă și să ofere un punctaj pentru Utilizator pe Aplicația Driver. Partenerul va furniza și va solicita Șoferilor săi să furnizeze un răspuns clar și obiectiv, care nu încalcă nicio lege și reglementare aplicabilă. Partenerul confirmă faptul că BlackCab este distribuitor (fără nicio obligație de verificare) și nu editor al acestor comentarii și punctaje. BlackCab își rezervă dreptul de a refuza, edita sau elimina reviziile nefavorabile în cazul în care respectivele revizii includ obscenități sau menționează numele unei persoane ori încalcă orice legi privind confidențialitatea sau orice alte legi și reglementări aplicabile. În afară de cerințele legale și regulatorii, BlackCab nu va avea și respinge prin prezentul contract orice răspundere și responsabilitate pentru conținutul și consecințele (publicării sau distribuirii) oricăror comentarii, punctaje sau revizii, indiferent de modalitate și de conținut. Partenerul confirmă faptul că BlackCab dorește să ofere utilizatorilor Software-ului său oportunitatea de a lua legătura cu Companiile  care mențin cele mai ridicate standarde de profesionalism. Partenerul consimte că toți Șoferii săi vor menține standarde ridicate de profesionalism și servicii, inclusiv, dar fără a se limita la obținerea obiectivelor profesionale și păstrarea unui punctaj mediu al Clienților, stabilit de BlackCab pe baza răspunsului de la utilizatorii Software-ului său. BlackCab utilizează un sistem de evaluare de cinci puncte, creat pentru a permite Utilizatorilor Software-ului său să ofere un răspuns referitor la nivelul serviciului prestat de acești furnizori , care acceptă solicitări pentru servicii prin intermediul Serviciului. Partenerul înțelege că există o clasificare minimă pe care Șoferii trebuie să o mențină pentru a continua să primească acces la Serviciu și Software. În cazul în care clasificarea unui Șofer scade sub clasificarea minimă aplicabilă, BlackCab va înștiința Partener prin e-mail sau alte mijloace scrise. În cazul în care clasificarea (pe baza răspunsului Utilizatorului) nu a crescut peste minim, BlackCab poate dezactiva accesul Șoferului la Software și la Serviciu. BlackCab își rezervă dreptul, întotdeauna, și la alegerea BlackCab, de a reclama, interzice, suspenda, limita sau restricționa în alt fel Partener și/sau Șoferului accesul sau utilizarea Aplicației Driver sau a Dispozitivului, în cazul în care Partener sau Șoferii săi nu păstrează standardele de aparență și serviciul solicitat de utilizatorii Software-ului BlackCab. Dezvăluirea Informațiilor În cazul unei reclamații, litigiu sau conflict între Partener sau Șofer, pe de o parte, și Utilizator, pe de altă parte, sau în orice situații corespunzătoare, în care există un motiv legitim pentru respectiva dezvăluire), BlackCab poate, dar nu se va limita să solicite - în măsura în care este permis de legile și reglementările aplicabile - furnizarea către Utilizator, Partener, Șofer și/sau autoritățile respective a datelor relevante (inclusiv a datelor personale) ale Partener sau ale Șoferului. BlackCab poate dezvălui, de asemenea, anumite informații ale Partener sau ale Șoferului, menționate în prezentul Contract.

5    CALCULAREA COSTURILOR DE CĂLĂTORIE ȘI A COMISIOANELOR

Pretul de călătorie Pretul  de Călătorie pentru Serviciul  se poate găsi si calcula  pe portalul web www.blackcab.ro sau în Aplicație . Preturile  de Calatorie, structura acestora, modul de aplicare si  sistemul de calcul sunt stabilite de BlackCab prin decizia sa unica, pe baza conditiilor de piata, factorilor conjuncturali, contextului economic sau ai altor elemente de piata care pot determina variatii in politica de preturi sau de vanzari ale companiei. Ca parte a Serviciilor sale furnizate Partenerului, BlackCab poate pune la dispozitie pentru terți un procesor de plată a Cartilor de Credit pe Aplicatie, sau prin POS. Comision de Rezervare, Costul Partenerul va plăti către BlackCab un Comision pentru fiecare Călătorie. Comisionul este stabilit ca si diferenta intre   Valoarea Calatoriei pentru Client (VCC) si Valoarea Calatoriei pentru Sofer. ( Client Price- Driver Price), si este aproximativ 25% din valoarea cursei . Diferenta dintre Valoarea Calatoriei pentru Client si Comisionul cuvenit BlackCab o reprezinta Valoarea Calatoriei pentru Sofer ( VCS). Valoarea Calatoriei pentru Client va fi colectat de BlackCab in cazul platii prin CC online si in cazul curselor facturate catre Blackcab. Partenerul consimte și solicită ca BlackCab să își deducă Comisionul de Rezervare și să remită diferenta (Valoarea Calatoriei pentru Sofer) catre Partener. Valoarea Calatoriei pentru Client va fi colectat de catre Partener in cazul platilor cash sau a POS-urilor dertinute de Partener. Partenerul consimte si este de accord sa plateasca BlackCab Comisionul aferent curselor respective. Facturarea și termenele de plată BlackCab utilizează, iar Partenerul acceptă un sistem de autofacturare pentru emiterea Facturilor si chitanțelor de către BlackCab pentru și în numele Partenerului către Utilizator. Facturile si Chitanțele, care sunt emise de către BlackCab pentru și în numele Partenerului către Utilizator vor fi trimise în copie prin e-mail sau puse la dispoziție online Partenerului. Facturile si Chitantele pot include informații specifice referitoare la Partener și Șofer, în legătură cu Serviciul , inclusiv, dar fără a se limita la denumirea Partenerului, numele Șoferului, fotografia Șoferului, numărul permisului de conducere, locația geografică și informațiile de contact. Partenerul garanteaza faptul că se va asigura că Șoferul va notifica BlackCab asupra oricăror corecții necesare asupra facturei sau chitanței pentru o Călătorie în termen de trei (3) zile lucrătoare de la fiecare Călătorie. Dacă BlackCab nu primește la timp notificarea (la trei (3) zile lucrătoare) asupra oricărei corecții necesare, BlackCab  nu va fi responsabilă de nicio greșeală în factura sau chitanță sau penmtru orice calcul al Ptreturilor de Călătorie care sunt remise Partener . Partenerul are obligativitatea de a inregistra fiscal facturile si chitatele emise in numele sau, conform legilor in vigoare, si de a verifica periodic cu Blackcab ca detine toate facturile ce i se cuvin.

6    REPREZENTANȚI

Reprezentanții Partenerului/Șoferului Partenerul garanteaza BlackCab și se va asigura că Șoferul garanteaza Partenerului, faptul că: (i) deține, se conformează și va continua să dețină și să se conformeze cu toate permisele, licențele și alte autorizații guvernamentale necesare pentru desfășurarea, efectuarea și continuarea activităților, operațiunilor și afacerilor sale în general și cu Serviciul  în special; (ii) se va conforma cu toate legile și reglementările locale, inclusiv cu legile referitoare la efectuarea unei servicii de pasageri, unui  servicii de persoane in regim de inchiriere,  unui serviciu  sau unui serviciu are și va fi unica responsabilă de orice încălcări ale respectivelor legi și reglementări locale; (iii) Șoferul are un permis de conducere valabil și este autorizat să utilizeze Vehiculul conform celor menționate în Actul Adițional al Șoferului și are toate licențele, aprobările și autorizarea corespunzătoare pentru furnizarea serviciiului, în vederea angajării față de terți în Orașul în care este prestat sau furnizat Serviciul ; (iv) are nivelul corespunzător și actualizat de expertiză și experiență pentru a permite și pentru a furniza Serviciul  și Serviciul  va fi furnizat, prestat sau susținut de Șoferii calificați și instruiți în mod corespunzător, care acționează grijă și atenție; Partenerul și Șoferul au și păstrează o poliță valabilă pentru asigurarea corespunzătoare a răspunderii (servicii, vătămare personală, părți terțe sau în general) și alte astfel de asigurări, după cum sunt considerate în practica de marketing (toate sumele de acoperire la standarde industriale) pentru funcționarea Vehiculului și/sau asigurarea de afaceri pentru acoperirea oricăror riscuri anticipate, daune și pierderi legate de efectuarea serviciiului de pasageri, serviciiului public de persoane in regim de inchiriere,  serviciul  sau serviciile are (inclusiv Serviciul ) și nu mai puțin decât sumele minime de acoperire impuse prin legea aplicabilă. Partenerului i se poate solicita să adauge BlackCab în polița sa de asigurare pentru responsabilitate ca asigurat suplimentar. (vi) Angajații Partenerului sunt acoperiți prin asigurarea despăgubirii lucrătorilor, conform legii. Dacă este permis prin lege, Partenerul poate alege să se asigure pe sine împotriva daunelor industriale, prin păstrarea asigurării împotriva accidentelor de muncă în locul asigurării despăgubirii lucrătorilor. Subcontractanții Partenerului pot, de asemenea, în limita în care le permite legea, să mențină asigurarea în caz de accident la locul de muncă în locul asigurării de compensare a lucrătorilor. (vii) Vehiculul este păstrat curat tot timpul, astfel încât să fie în condiții de funcționare corespunzătoare și să întrunească standardele de siguranță pentru Vehiculele de acest gen; (viii) Șoferul și Vehiculul se mențin permanent la standardele de calitate . (ix) Partenerul este proprietarul sau cel care închiriază, sau conform legii este în posesia unui Vehicul sau a unor Vehicule, iar Vehiculul sau Vehiculele sunt corespunzătoare pentru efectuarea serviciiului comercial descrise în acest Acord, echipament care întrunește toate legile și regulamentele locale aplicabile. Renunțarea BlackCab furnizează, iar Partenerul acceptă Serviciul, Dispozitivul și Aplicația Driver "așa cum este" și "așa cum este disponibilă". BlackCab nu garantează că, Partenerul, Șoferul sau Accesul Utilizatorului la sau în utilizarea Serviciului, Website-ului, Dispozitivului, Aplicației sau Aplicației Driver nu vor fi întrerupte sau nu vor fi lipsite de erori. Întârzieri din cauza internetului. În utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice, serviciul si software-ul BlackCab pot fi limitate, pot apărea întârzieri și alte probleme . Compania nu este responsabilă pentru întârzieri de orice fel, erori la livrare sau alte daune rezultate din aceste probleme. Partener / Indemnizațiile șoferilor Sub rezerva excepțiilor prevăzute de prezentul Acord, Partenerul este de acord, se angajează și asigură că va despăgubi, va apăra și va păstra BlackCab (și companiile afiliate și angajații și, la solicitarea BlackCab, licențele BlackCab, furnizorii, directorii și subcontractanții) departe de și împotriva tuturor reclamațiilor, cheltuieli (inclusiv taxe legale), penalități, daune, penalități, amenzi, contribuții sociale și impozite pretinse de o terță parte (inclusiv Utilizatori, autorități de reglementare și guvernamentale) legate direct sau indirect de acest Acord. Partenerul este exclusiv responsabil în a se asigura ca Șoferii își iau măsuri rezonabile și corespunzătoare în relație cu orice terță parte cu care interacționează referitor la Serviciul . În cazul în care această alocare a responsabilităților reciproce ale părților poate fi ineficientă în conformitate cu legislația aplicabilă, Partenerul se obligă să despăgubească, să apere și păstreze BlackCab departe de și împotriva oricăror pretenții care pot fi introduse împotriva BlackCab în ceea ce privește Partenerul sau alocarea Șoferului pentru Serviciul de Șofat sub incidența  legislației în vigoare.

7    RELAȚIA DINTRE PĂRȚI

Relația dintre Părți este exclusiv cea a părților contractante independente. Părțile sunt de acord în mod  explicit că acest Contract nu reprezintă un Contract de angajare sau o relație de angajare. De asemenea, Părțile sunt de acord că nu se va crea nici un acord de angajare între BlackCab și Șoferi. Părțile sunt de acord în mod explicit că nu există nici un acord în participațiune, parteneriat, angajament sau relație de agenție între dumneavoastră,  BlackCab și orice terță parte furnizoare ca și rezultat al acestui Acord sau utilizarea Serviciilor și Software-ului BlackCab. Partenerul ia la cunoștință și este de acord că nu are nici o autoritate  în a obliga BlackCab și se obligă să nu acționeze și să se asigure că Șoferul nu acționează ca și angajat, agent sau reprezentant autorizat BlackCab. În cazul în care, în mod obligatoriu, prin lege sau altfel, conducătorul auto și / sau Partenerul pot fi considerați agent sau reprezentant al BlackCab, Partenerul se angajează și este de acord să despăgubească, să apere și să păstreze BlackCab departe de și împotriva oricăror pretenții de orice persoană sau entitate pe baza unei astfel de relații implicite a agenției. Răspundere În nici un caz, răspunderea totală a blackcab nu va depăși taxele plătite în momentul de față, datorate de Partener în termen de o (1) lună, imediat înainte ca evenimentul să ia naștere pentru respectiva plângere. În niciun caz, Blackcab și/sau licențiatorii săi nu vor fi responsabili față de nimeni pentru orice daune indirecte, punitive, speciale, exemplare, incidente, consecvente sau alte daune de orice tip sau gen (inclusiv vătămare personală, pierderea datelor, venitului, profiturilor, utilizării sau altor avantaje economice). Blackcab și/sau licențiatorii săi nu vor fi responsabili de nicio pierdere, daună sau vătămare, care poate fi realizată de Partener, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea, dauna sau vătămarea care decurg din ea, sau care sunt legate în orice fel de serviciul sau software-ul blackcab, inclusiv, fără a se limita la utilizarea sau incapacitatea de a utiliza serviciul sau software-ul BlackCab. Dacă renunțarea la responsabilitate din partea BlackCab, conform Clauzei 7.1 nu va avea nici un efect, dintr-un anumit motiv, responsabilitatea maximă totală a BlackCab față de Partener și Șoferii săi, împreună, este limitată la 50% din suma totală a Taxei plătite către BlackCab de Partener în termen de o lună înainte de evenimentul care a condus la responsabilitate. Toate apărările (inclusiv limitările și excluderile responsabilității) în favoarea BlackCab se aplică (i) fără a lua în considerare temeiul pe care se bazează o responsabilitate (fie implicit, prejudiciator, sau altfel), (ii) fără a lua în considerare tipul încălcării obligațiilor (garanțiilor, obligațiilor contractuale sau altfel), (iii) pentru toate evenimentele și toate acordurile, (iv) dacă nu a apărut nici un eveniment de conduită greșită intenționată sau neglijență mare a BlackCab sau a angajaților și, la solicitarea BlackCab, licențiatorilor, furnizorilor și subcontractanților BlackCab. BlackCab nu realizează nicio garanție, garanții sau reprezentări pentru acțiunile sau desfășurarea de către oricare Utilizatori care pot solicita serviciul  de la Partener sau Șofer. Responsabilitatea pentru deciziile luate de Partener se referă la serviciile  oferite prin intermediul Software-ului sau Serviciului BlackCab (cu toate implicațiilor lor) rămâne doar a Partener. Partener consimte că este responsabilitatea dvs. de a vă lua măsuri de precauție rezonabile în toate acțiunile și interacțiunile cu orice terț cu care interacționați prin intermediul Serviciului BlackCab. Serviciile  pe care le furnizați conform acestui Contract sunt în totalitate responsabilitatea Dvs. BlackCab nu ecranează sau nu evaluează în alt fel șoferii/Utilizatorii potențiali ai serviciilor dvs. . Dvs. înțelegeți, astfel, că prin utilizarea Software-ului și a Serviciului BlackCab, puteți fi contactat de terți, care pot fi periculoși, și că Dvs. utilizați Software-ul și Serviciul BlackCab pe propriul risc. Fără a aduce un prejudiciu dreptului Partenerului, dacă este aplicabil, de a face recurs împotriva Şoferului, Partenerul a luat cunoştinţă de şi este de acord cu faptul că este permanent responsabilă şi are obligaţia de a-şi asuma actele şi omisiunile Şoferului(ilor) cu privire la Utilizator şi la BlackCab, chiar şi în cazurile în care o astfel de obligaţie indirectă poate să nu fie mandatată conform prevederilor legislative aplicabile. BlackCab nu va evalua adecvarea, legalitatea sau abilitatea nici unei astfel de părţi terţe şi dumneavoastră renunţaţi şi nu îl faceţi răspunzător pe BlackCab pentru nici o obligaţie, pretenţie, cauză de acţiune sau daune care sunt generate de utilizarea de către dumneavoastră a software-ului sau a service-ului BlackCab, sau care au legătură în orice manieră cu părţile terţe care v-au fost prezentate de software sau de service. Dumneavoastră renunţaţi în mod expres la toate drepturile şi beneficiile (sau orice prevedere legală similară a oricărui stat) care se interpretează după cum urmează: „O absolvire generală nu se extinde la pretenţii pe care creditorul nu le cunoaşte sau pe care le suspectează că ar exista în favoarea sa la momentul executării absolvirii, care, dacă ar fi fost cunoscute de către acesta, au afectat material înţelegerea sa cu debitorul”.

8    TERMENE, REZILIERE ŞI SUSPENDARE

Prezentul Contract cu privire la Parteneriat va intra în vigoare la data la acare acest Contract este acceptat, pe o perioadă de timp nedeterminată, cu excepţia situaţiei în care este reziliat printr-o notificare scrisă cu respectarea unei perioade de notificare de şapte (7) zile calendaristice. BlackCab poate rezilia acest Contract în mod automat, fără nici o solicitare de notificare, în momentul în care Partenerul şi/sau Şoferii acesteia nu se mai califică, conform prevederilor legilor aplicabile sau ale standardelor de calitate ale BlackCab, pentru a furniza Servicii de Şoferie sau pentru a opera Vehiculul. Oricare dintre părţi poate rezilia acest Contract sau poate suspenda Contractul cu privire la o altă parte, care intră în vigoare imediat şi fără ca o notificare de culpă să fie solicitată în cazul în care:
  1. (a) o încălcare semnificativă de către cealaltă parte a oricărui termen al Contractului (care include dar care nu se limitează la încălcarea reprezentării sau primirii unui număr semnificativ de reclamaţii din partea Utilizatorilor); sau
  2. (b) insolvenţa sau falimentul celeilalte părţi, sau pe baza completării de către cealaltă parte sau a transmiterii unei cereri de suspendare a plăţii (sau acţiune sau eveniment similar) împotriva părţii care reziliază.
La rezilierea prezentului Contract, Partenerul şi/sau Şoferul vor returna cu promptitudine toate Dispozitivele şi toate Datele care le-au fost furnizate de către BlackCab fără a păstra o copie a acestora.

9    CONFIDENŢIALITATEA

Părţile înţeleg şi sunt de acord ca la realizarea acestui Contract, fiecare parte să aibă acces la sau să poată fi expusă, direct sau indirect, la informaţii confidenţiale ale celeilalte părţi („Informaţia confidenţială”). Informaţia confidenţială include Date, volumul tranzacţiilor, planuri de marketing şi de afaceri, informaţii cu privire la afaceri, informaţii financiare, tehnice, operaţionale şi alte astfel de informaţii non-publice pe care fie o parte care le divulgă le desemnează ca fiind private sau confidenţiale sau pe care o parte care le primeşte ar trebui să ştie în mod rezonabil că ar trebui tratate ca fiind  private şi confidenţiale. Fiecare dintre părţi este de acord ca: (a) toate Informaţiile Confidenţiale vor rămâne în proprietatea exclusivă a părţii care le divulgă şi parte acare le primeşte nu va folosi Informaţiile Confidenţiale în nici un scop altul decât pentru continuarea prezentului Contract; (b) va menţine şi va utiliza metode prudente pentru a-i determina pe angajaţi, responsabili, reprezentanţi, părţi contractante şi agenţi („Persoanele Admise”) să menţină confidenţialitatea şi secretul cu privire la Informaţiile Confidenţiale; (c) va divulga informaţiile confidenţiale doar acelor Persoanele Admise care trebuie să ştie acele informaţii pentru continuarea Contractului; (d) nu va, şi se va asigura că vor fi utilizate metode prudente pentru ca Persoanele Admise să nu copieze, să nu publice şi să nu divulge altora sau să nu utilizeze (cu excepţia cazurilor conforme cu termenii prezentului document) Informaţia Confidenţială; şi (e) va returna sau va distruge toate copiile (pe suport solid sau soft) ale Informaţiei Confidenţiale pe baza unei cereri scrise a celeilalte părţi. Cu toate acestea (a) informaţia confidenţială nu va include nici o informaţie în măsura în care aceasta (i) este sau devine o parte a domeniului public prin nici un act sau omisiune din partea Părţii care primeşte, (ii) a fost în posesia părţii care a primit-o înainte de data acestui Contract, (iii) este divulgată părţii care o primeşte de o parte terţă care nu are nici o obligaţie privind confidenţialitatea cu privirea la aceasta, sau (iv) este necesar a fi divulgată conform legii, a unui ordin judecătoresc, a unei citaţii sau a unei autorităţi guvernamentale, şi (b) nici o prevedere din acest Contract nu va împiedica, limita sau restricţiona o Parte de la divulgarea acestui Contract (inclusiv date tehnice, operaţionale, de performanţă şi financiare) (dar excluzând orice Date ale Utilizatorilor) pe baza confidenţialităţii unei Companii Afiliate.

10 SERVICII PE BAZA LOCAŢIEI

În scopul prestării serviciilor, Partenerul este de acord în mod explicit şi acceptă şi se asigură că Şoferul este de acord şi acceptă, că informaţiile cu privire la geo-localizare cu privire la Şoferul care este disponibil pentru Serviciile de Şoferie sau care realizează Serviciile de Şoferie va fi monitorizat şi localizat prin intermediul sistemului de urmărire prin GPS Driver App. Dispozitivul şi detaliile relevante ale Şoferului şi Călătoria şi poziţia Şoferului vor fi de asemenea divulgate Utilizatorului pe App. Pentru a furniza servicii pe bază de locaţie pe App BlackCab şi în scopuri analitice, de marketing şi comerciale ale BlackCab, BlackCab poate colecta, utiliza şi disemina date privind o geo-localizare precisă, inclusiv geo-localizarea în timp real a dumneavoastră şi a Şoferilor. Aceste date privind locaţia sunt utilizate de BlackCab pentru a furniza şi pentru a îmbunătăţi produsele şi serviciile pe baza locaţiei. Dumneavoastră sunteţi de acord în mod expres ca BlackCab să utilizeze serviciile pe bază de locaţie şi dumneavoastră renunţaţi în mod expres şi nu faceţi BlackCab răspunzător pentru obligaţiile, pretenţiile, cauzele de acţiune sau daune care sunt generate de utilizarea de către dumneavoastră a software-ului sau a serviciilor BlackCab, sau care au legătură în orice mod cu geo-localizarea şi cu alte servicii care au la bază locaţia.

11 MODIFICĂRI

BlackCab îşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile acestui Contract sau în orice moment care intră în vigoare la publicarea unei versiuni actualizate a acestui Contract la http://www.blackcab.ro sau pe software. Partenerul acceptă şi ia cunoştinţă în mod expres ca, prin utilizarea sau primirea serviciilor BlackCab, şi prin descărcarea, instalarea sau utilizarea Software-ului, Partenerul şi BlackCab sunt obligate de orice alte amendamente ulterioare şi adăugiri la prezentul Contract sau la documentele încorporate în prezentul Contract. Utilizarea continuă a Serviciilor sau a Software-ului BlackCab după implementarea acestor modificări va constitui acordul dumneavoastră cu privire la astfel de modificări. Partenerul este responsabilă pentru analizarea periodică a acestui Contract.

12 LEGEA CARE GUVERNEAZĂ ŞI JURISDICŢIA

Prezentul Contract va fi guvernat de legea din România, fără a lua în considerare alegerile sau conflictele prevederilor legale ale oricărei jurisdicţii, şi orice dispute, acţiuni, pretenţii sau cauze de acţiune care sunt generate de sau care sunt în legătură cu acest Contract sau cu Serviciile sau Software-ul BlackCab vor face obiectul jurisdicţiei exclusive a curţilor de justiţie statale localizate în Bucureşti. Dacă orice prevedere a Contractului este considerată a fi invalidă sau imposibil de aplicat, o astfel de prevedere va fi reţinută şi prevederile rămase vor intra în vigoare în totalitate conform legii. Lipsa punerii în aplicare de către BlackCab a drepturilor şi prevederilor acestui Contract nu vor constitui o renunţare a unui astfel de drept sau prevedere cu excepţia cazului în care este acceptată şi agreată de BlackCab în scris. Acest Contract şi documentele incluse ca referinţă în acest Contract constituie întregul Contract încheiat între dumneavoastră şi Blackcab şi înlocuieşte toate negocierile anterioare sau actuale, discuţiile sau acordurile, fie verbale fie scrise, între părţi cu privire la subiectul în cauză conţinut în prezentul Contract. Cu excepţia disputelor cu privire la Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale ale părţilor, orice dispute, acţiuni, pretenţii sau cauze de acţiune care sunt generate sau care au legătură cu acest Contract sau cu Serviciile sau Software-ul BlackCab vor face obiectul arbitrajului Curtii de Arbitraj Bucuresti.

13 DIVERSE

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine invalidă sau non-obligatorie, părţile vor fi în continuare obligate să respecte celelalte prevederi ale Contractului. În cazul în care, părţile vor înlocui prevederile invalide sau non-obligatorii cu prevederi care sunt valide şi obligatorii şi care au, în cea mai mare măsură posibilă, un efect similar cu prevederile  invalide sau non-obligatorii, având în vedere conţinutul şi scopul acestui Contract. Nici una dintre părţi nu va avea dreptul de a desemna, transfera, cesiona oricare dintre drepturile sale şi/sau obligaţiile care îi revin conform prezentului Contract fără a avea acordul scris al celeilalte părţi având în vedere faptul că BlackCab poate desemna, transfera, cesiona oricare dintre drepturile sale Şi/sau obligaţiile conform prezentului Contract (în totalitate sau parţial sau periodic) către (a) o Companie Afiliată sau (b) în cazul unei fuziuni sau a unei vânzări de active fără acceptul prealabil scris al Partenerului. Acest Contract, constituie întregul Contract şi înţelegerea părţilor cu privire la problema în cauză şi înlocuieşte şi amendează toate acordurile, înţelegerile, ofertele, obligaţiile şi declaraţiile anterioare cu privire la acest subiect. Prezentul contract este valabil de la data in care Partenerul utilizeaza serviciile software puse la dispozitie de BlackCab.